напрям

1) (простір, куди спрямовано певну дію, рух / де перебуває хто-н., міститься що-н.), напрямок; бік, сторона (напрям / місцевість, що лежить у цьому напрямі)
2) (лінія руху кого / чого-н.), напрямок, керунок; курс (лінія руху судна, літака тощо); маршрут (наперед визначений шлях їзди, проходження тощо); шлях, дорога, путь (напрям руху в який-н. бік, до певного місця)
3) (шлях діяльности кого-н., розвитку якого-н. явища, дії тощо), напрямок, лінія; спрямованість, спрямування, спрямовання, скерованість; курс (перев. в політиці, стратегії розвитку чого-н.); поворот (новий напрям у розвиткові чого-н.)
4) (сукуп суспільних, політичних, наукових, мистецьких і под. поглядів, принципів, що змальовують певну групу людей, об'єднуючи їх), напрямок; струмінь (напрям, що не встиг ще сформуватися / не набув виразних, характерних ознак); школа (перев. про мистецтво й науку — напрям, що об'єднує невелику групу однодумців і характеризується досить чіткими, продуманими принципами)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • НАПРЯМ — Сказать напрям. Перм. Грубо, непристойно выругаться. СРНГ 20, 798 …   Большой словарь русских поговорок

  • напрям — у, ч. 1) Лінія руху або лінія розміщення кого , чого небудь. 2) Шлях діяльності, розвитку кого , чого небудь; спрямованість якоїсь дії, явища. || Спрямованість думок, інтересів. 3) Суспільна, наукова, літературна і т. ін. школа, течія,… …   Український тлумачний словник

  • напрям — [на/пр ам] му, м. (на) м і, мн. мие, м іў …   Орфоепічний словник української мови

  • напрям — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • антропологічний напрям у філософії — у загальному значенні сукупність філософських вчень про природу і сутність людини, у вужчому напрям західної, переважно нім. філософії, започаткований Шелером та розвинутий у теоріях Плеснера, Ротхакера, Гелена, Хенгстенберга, Кассирера, Больнова …   Філософський енциклопедичний словник

  • Сказать напрям — Перм. Грубо, непристойно выругаться. СРНГ 20, 798 …   Большой словарь русских поговорок

  • напрямик — напрям ик …   Русский орфографический словарь

  • вектор відносного переміщення — напрям відносного переміщення блока диз юктиву в площині зміщувача. В.в.п. орієнтують азимутом переміщення. Напрям В.в.п. визначають за ознаками, які спостерігають в зоні переміщення …   Гірничий енциклопедичний словник

  • напрямую — напрям ую, нареч …   Русский орфографический словарь

  • фіскальна соціологія — напрям світової економічної думки, змістом і предметом якого є аналіз і дослідження відносин індивідуумів і соціальних груп із державними фінансовими інститутами …   Словник бюджетної термінології

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.